Luong Le Phuong Dung
  • Được tạo bởi   Luong Le Phuong Dung
  •   10/04/2023 - 15:53
  •   Đã hết hạn
  •   73
  •   20
Bạn vui lòng cho biết tổng thu nhập bình quân của cả hộ gia đình bạn trong 1 tháng là bao nhiêu?

Sau khi đã trừ đi tất cả các khoản thuế? Tổng thu nhập bao gồm tất cả các nguồn như tự kinh doanh, lương, thưởng, tiền viện trợ từ nước ngoài, tiền cho thuê nhà/mặt bằng v.v.. của tất cả thành viên trong hộ gia đình sau khi đã trừ thuế.