GÓC BÌNH LUẬN

Chính Sách Bảo Mật

Cập nhật lần cuối: Ngày 22 tháng 1 năm 2022

Chính Sách Bảo Mật này của CÔNG TY TNHH ACE MSC ("Góc Bình Luận", "chúng tôi", hoặc "của chúng tôi") áp dụng cho các hoạt động của trang gocbinhluan.com. Chính Sách Bảo Mật này quy định các chính sách và quy trình thu thập và sử dụng thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi trong quá trình bạn sử dụng trang web.

Chúng tôi xem trọng việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn, và chúng tôi muốn bạn hiểu chính xác cách thức và lý do chúng tôi sử dụng thông tin của bạn vì thế xin vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật này.
Việc bạn sử dụng và/hoặc đăng ký tài khoản đồng nghĩa với sự chấp thuận của bạn đối với Chính Sách của chúng tôi như được mô tả sau đây.

Những thông tin chúng tôi thu thập từ bạn

Chúng tôi sẽ thu thập những dữ liệu sau:

- Thông tin nhận dạng cá nhân (Tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ email, số điện thoại di động, địa điểm, địa chỉ)

- Nếu bạn đã tham gia một khảo sát của Góc Bình Luận, chúng tôi có thể sẽ nắm giữ nhiều thông tin hơn, bao gồm thu nhập, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân và câu trả lời cho tất cả các câu hỏi trong khảo sát mà bạn đã đồng ý tham gia.

 

Ngoài ra chúng tôi cũng có thể tự dộng thu thập các thông tin qua cookies:

Cookies là các tệp văn bản được đặt trên máy tính của bạn nhằm thu thập thông tin nhật ký sử dụng Internet tiêu chuẩn và thông tin truy cập. Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin từ bạn thông qua cookies hoặc công nghệ tương tự.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy truy cập allaboutcookies.org.

Góc Bình Luận sử dụng cookies theo nhiều cách để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi, bao gồm:

- Nhớ đăng nhập của bạn

- Hiểu được cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi

Có nhiều loại cookies khác nhau, tuy nhiên, trang web của chúng tôi sử dụng:

- Cookies chức năng: Góc Bình Luận sử dụng các cookies này để chúng tôi nhận ra bạn truy cập vào trang web của chúng tôi và ghi nhớ các tùy chọn đã chọn trước đó của bạn. Chúng có thể bao gồm ngôn ngữ bạn thích và vị trí bạn đang ở. Chúng tôi sử dụng một hỗn hợp cookies từ bên thứ nhất và từ bên thứ ba.

- Cookies quảng cáo: Góc Bình Luận sử dụng các cookies này để thu thập thông tin về lượt truy cập của bạn trên trang web của chúng tôi, nội dung bạn đã xem, các liên kết bạn đã theo dõi và thông tin về trình duyệt, thiết bị, địa chỉ IP của bạn. Đôi khi, Góc Bình Luận có thể chia sẻ một số khía cạnh của dữ liệu này với các bên thứ ba cho mục đích quảng cáo. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu trực tuyến được thu thập thông qua cookies này với các đối tác quảng cáo của chúng tôi. Điều này có nghĩa là khi bạn truy cập một trang web khác, bạn có thể thấy quảng cáo được hiển thị dựa trên các hành vi mà bạn thực hiện trên trang web của chúng tôi.

Hầu hết các trình duyệt mạng hiện nay được cài đặt để chấp nhận cookies theo mặc định. Nếu muốn, bạn thường có thể chọn để cài đặt trình duyệt của bạn để xóa bỏ hoặc từ chối cookies của bên thứ nhất và bên thứ ba. Xin lưu ý rằng việc bạn chọn xóa bỏ hoặc từ chối cookies có thể ảnh hưởng đến tính khả dụng và chức năng của website chúng tôi.

 

Cách thức chúng tôi thu thập thông tin của bạn?

Bạn thường là người trực tiếp cung cấp thông tin cho Góc Bình Luận. Chúng tôi thu thập dữ liệu và xử lý dữ liệu khi:

- Bạn đăng ký tài khoản trên website hoặc đăng kí tham gia bất kỳ sự kiện, hoạt động, hoặc dịch vụ nào của chúng tôi.

- Bạn tự nguyện hoàn thành khảo sát dành cho khách hàng hoặc cung cấp phản hồi trực tuyến hay thông qua email.

- Bạn sử dụng hoặc xem trang web của chúng tôi thông qua cookies trình duyệt của bạn.

- Bạn sử dụng các ứng dụng di động của chúng tôi (nếu có)

Bên cạnh đó, Góc Bình Luận cũng cho phép bạn đăng ký và đăng nhập bằng tài khoản Facebook, Zalo hoặc Google của bạn. Xin lưu ý rằng, trong mọi trường hợp, chúng tôi không thu thập mật khẩu ở các trang này của bạn.

Nếu bạn liên kết tài khoản Facebook hoặc Google hoặc các tài khoản của bạn từ các bên thứ ba khác với Góc Bình Luận, chúng tôi cũng nhận được thông tin từ các tài khoản đó (ví dụ tên hồ sơ, ảnh hồ sơ và địa chỉ email của bạn). Thông tin chúng tôi nhận được phụ thuộc vào cài đặt của bạn và Chính Sách bảo mật của các bên thứ ba đó, vì vậy hãy kiểm tra những cài đặt và Chính Sách bảo mật đó là gì.

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập như thế nào

Nhìn chung, chúng tôi sử dụng những thông tin thu thập từ bạn và về bạn để cung cấp các dịch vụ chăm sóc khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật và nhận phản hồi cũng như các yêu cầu của bạn. Sau khi thu thập thông tin của bạn, chúng tôi có thể:

- Điều chỉnh những thông tin mà chúng tôi có thể gửi hoặc hiển thị đến bạn, đề xuất các tùy chỉnh về vị trí và mặt khác để cá nhân hóa những trải nghiệm của bạn trong khi sử dụng website của chúng tôi.
- Gửi cho bạn những thông báo mới và các ưu đãi đặc biệt mà chúng tôi nghĩ bạn có thể quan tâm.

- Xác minh danh tính của bạn và ngăn chặn việc gửi thư rác hoặc các hành vi không được phép hoặc bất hợp pháp khác.
- Hiểu rõ hơn về cách thức bạn sử dụng trang web của chúng tôi, nhằm cải thiện dịch vụ của chúng tôi và đáp ứng được những mong muốn, sở thích của bạn, và cho các mục đích nghiên cứu và phân tích khác.

Góc Bình Luận muốn gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm. Cho dù bạn đã đồng ý nhận các thông tin tiếp thị, bạn vẫn có thể từ chối vào những lần sau và có quyền dừng việc nhận thông tin tiếp thị từ Góc Bình Luận bất cứ lúc nào.


Chúng tôi lưu trữ thông tin của bạn như thế nào?

Thông tin của bạn một cách an toàn ở dạng mã hóa trên một máy chủ có kiểm soát truy cập và bảo mật tại văn phòng của công ty TNHH ACE MSC ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Các bản sao lưu được lưu trữ trên các máy chủ đám mây Azure (được sở hữu và bảo mật bởi Microsoft) tại Singapore. Dữ liệu này cũng được mã hóa và luân chuyển bằng giao thức truyền tải siêu văn bản (HTTPS). Góc Bình Luận sẽ lưu trữ thông tin của bạn vô thời hạn, tuy nhiên chúng tôi có thể xóa thông tin của bạn định kỳ nếu tài khoản của bạn không hoạt động.

 

Quyền bảo vệ thông tin của bạn là gì?

Mọi người dùng của Góc Bình Luận đều được hưởng những đặc quyền sau đây:

- Quyền truy cập: Bạn có quyền yêu cầu Góc Bình Luận cung cấp các bản sao dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi có thể tính một khoản phí nhỏ cho dịch vụ này.

- Quyền cải chính: Bạn có quyền yêu cầu Góc Bình Luận sửa bất kỳ thông tin nào bạn cho là không chính xác. Bạn cũng có quyền yêu cầu Góc Bình Luận hoàn thành thông tin mà bạn cho là không đầy đủ.

- Quyền xóa: Bạn có quyền yêu cầu Góc Bình Luận xóa thông tin cá nhân của bạn, trong một số điều kiện nhất định. 

Để yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn trên Website của Góc Bình Luận, vui lòng gửi email yêu cầu đến địa chỉ info@gocbinhluan.com

 

- Quyền hạn chế xử lý: Bạn có quyền yêu cầu Góc Bình Luận hạn chế xử lý thông tin cá nhân của bạn, trong một số điều kiện nhất định.

- Quyền phản đối xử lý: Bạn có quyền phản đối việc Góc Bình Luận xử lý thông tin cá nhân của bạn, trong một số điều kiện nhất định.

- Quyền chuyển đổi dữ liệu: Bạn có quyền yêu cầu Góc Bình Luận chuyển dữ liệu mà chúng tôi đã thu thập được sang một tổ chức khác hoặc chuyển trực tiếp cho bạn, trong một số điều kiện nhất định.

Thời hạn cuối cùng để chúng tôi trả lời yêu cầu của bạn là một tháng kể từ ngày bạn đưa ra yêu cầu. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ đặc quyền nào phía trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua những cách sau đây:

- Gọi cho chúng tôi theo số: 28 3822 7727

- Viết thư cho chúng tôi tới địa chỉ: Công ty TNHH ACE MSC, 14E1 Đường 38, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

Cập nhật / xóa thông tin cá nhân của bạn

Nếu bạn không muốn thông tin cá nhân của mình được Góc Bình Luận sử dụng như được cung cấp trong Chính sách quyền riêng tư này, bạn không nên sử dụng Trang web, Ứng dụng và Dịch vụ của Góc Bình Luận. Bạn có thể sửa, cập nhật hoặc xem lại thông tin cá nhân mà bạn đã gửi trước đó bằng cách quay lại đăng nhập và thực hiện thay đổi mong muốn. Bạn cũng có thể cập nhật bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn đã gửi bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ được liệt kê bên dưới hoặc thông qua liên kết Liên hệ với chúng tôi được cung cấp ở cuối mỗi trang của Trang web Góc Bình Luận .

Nếu bạn đã đăng ký và muốn xóa bất kỳ thông tin đăng ký nào bạn đã cung cấp cho Góc Bình Luận khỏi hệ thống của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Góc Bình Luận bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được liệt kê bên dưới trong phần “Liên hệ với Góc Bình Luận về Thông tin cá nhân hoặc Quyền riêng tư của bạn” hoặc thông qua liên kết Liên hệ với chúng tôi được cung cấp ở cuối mỗi trang của Trang web Góc Bình Luận . Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ xóa thông tin đăng ký của bạn khỏi cơ sở dữ liệu hoạt động của chúng tôi và nếu khả thi từ phương tiện sao lưu của chúng tôi. Bạn nên lưu ý rằng về mặt kỹ thuật không thể xóa từng và mọi bản ghi thông tin bạn đã cung cấp cho Trang web Góc Bình Luận  khỏi máy chủ của chúng tôi.

Bạn có thể yêu cầu xoá thông tin cá nhân bằng cách:

  • Liên hệ với Góc Bình Luận qua email này: info@gocbinhluan.com

Chúng tôi chia sẻ thông tin như thế nào

Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin mà chúng tôi thu thập được cho bên thứ ba là các bên bán hàng, các nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu hoặc đại lý thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng.

Chuyển giao kinh doanh

Chúng tôi có thể chuyển giao những thông tin mà chúng tôi đã thu thập được cho doanh nghiệp khác có liên quan, hoặc trong suốt quá trình đàm phán của việc sáp nhập, mua bán tài sản công ty, cấp vốn, hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần việc kinh doanh của chúng tôi.

Các bên thứ ba và đối tác

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với bên thứ ba là đối tác của chúng tôi, bao gồm các nhà quảng cáo và nghiên cứu.

Đáp ứng các thủ tục pháp lý

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin nhằm tuân thủ các quy định của pháp luật, thủ tục tố tụng tư pháp, lệnh, trát của tòa án, hoặc các thủ tục pháp lý khác. Ví dụ, chúng tôi có thể chia sẻ địa chỉ IP hoặc thông tin nhận dạng khác, thông tin về vị trí của bạn, hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà chúng tôi thu thập từ bạn và thiết bị của bạn.

Bảo vệ chúng tôi và những người khác

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin nếu chúng tôi thấy rằng điều đó là cần thiết cho việc điều tra, ngăn chặn, hoặc hành động đối với những hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến mối nguy hiểm tiềm ẩn đối với sự an toàn của bất kỳ người nào, hành vi vi phạm các Điều Khoản Dịch vụ của chúng tôi hoặc Chính Sách này, hoặc như là một chứng cứ trong quá trình tố tụng mà Góc Bình Luận có liên quan.

Thông tin tổng hợp và không xác định

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ những thông tin tổng hợp hoặc thông tin không xác định về người dùng với các bên thứ ba cho mục đích quảng cáo, tiếp thị, nghiên cứu hoặc các mục đích tương tự.Phân tích của bên thứ ba

Chúng tôi có thể sử dụng các thiết bị và ứng dụng tự động, bao gồm những thiết bị hoặc ứng dụng được đề xuất bởi bên thứ ba để đánh giá việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các phương tiện phân tích khác để đánh giá dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng những công cụ đó để hỗ trợ trong việc cải thiện dịch vụ của chúng tôi, hiệu suất và trải nghiệm của người dùng. Thông tin được thu thập có thể bao gồm mã nhận dạng thiết bị duy nhất, nhà sản xuất thiết bị và hệ thống hoạt động, địa chỉ IP, loại trình duyệt, thời gian bắt đầu/kết thúc của một phiên làm việc, và hoạt động của người dùng.


Liên kết của bên thứ ba

Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các liên kết đến các trang thông tin điện tử của bên thứ ba. Bất kỳ việc truy cập hoặc sử dụng các trang thông tin điện tử đã được liên kết đó không bị điều chỉnh bởi Chính Sách này, mà được điều chỉnh bởi các Chính Sách bảo mật của các trang thông tin điện tử của bên thứ ba đó. 


Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có thắc mắc về bất kỳ nội dung nào về các vấn đề bảo mật của Dịch vụ của chúng tôi, hoặc muốn gửi khiếu nại, xin gửi tin nhắn thông qua Facebook page chính thức tại https://www.facebook.com/gocbinhluan.vietnam


Thay đổi Chính Sách này

Góc Bình Luận luôn xem xét thường xuyên và cập nhật chính sách bảo mật lên trang web. Chính sách bảo mật này được cập nhật lần cuối vào ngày 04 tháng 11 năm 2019.

 

Cách liên hệ với cơ quan chức năng có thẩm quyền

Nếu bạn muốn báo cáo khiếu nại hoặc cảm thấy Góc Bình Luận không giải quyết được yêu cầu của bạn một cách thỏa đáng, bạn có thể liên hệ với Cục An toàn Thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông tại:

Tầng 8, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 24 3209 6789

Fax: +85 24 3943 6684

Website: https://ais.gov.vn/