Nhu cầu tập thể dục
Nhu cầu tập thể dục
Ngày kết thúc: 12/10/2023
10
Nhu cầu mua sắm/ shopping
Nhu cầu mua sắm/ shopping
Còn 1 ngày
10
Khảo sát về nhu cầu sử dụng phương tiện di chuyển
Khảo sát về nhu cầu sử dụng phương tiện di chuyển
40
Khảo sát về đời sống
Khảo sát về đời sống
15