Châu Hà Kiều Anh
  • Được tạo bởi   Châu Hà Kiều Anh
  •   25/04/2023 - 09:52
  •    Đang chạy
  •   55
  •   20
Ca sĩ, nhạc sĩ Elton John hai lần trở thành chủ sở hữu của CLB nào?